It’s all about imagination!

Consumenten zijn steeds visueler ingesteld. Uit psychologisch onderzoek is gebleken dat 90% van de informatie die onze hersenen binnen krijgt visueel is en dat deze veel sneller verwerkt en onthouden wordt dan bijvoorbeeld tekst. Daarbij is het zo dat visuele content mensen op emotioneel vlak weet te raken. Beelden zorgen dus dat de boodschap duidelijker en beter overkomt, beter wordt onthouden en consumenten sneller beslissingen nemen. Visuele beelden zetten woorden kracht bij, kunnen verhelderend zijn, kunnen de juiste emotie oproepen. Het tegendeel is ook waar, een verkeerd beeld kan afbreuk doen aan de boodschap. Beeld wordt niet meer als decoratie ingezet maar moet extra kracht aan de boodschap geven, moet het verhaal ondersteunen of relevant zijn als uitleg bij een product,

Resumerend, met visuele beeldvorming kun je mensen emotioneel raken. Dit kan zorgen voor meer betrokkenheid, is goed voor je vindbaarheid en versterkt je merk en organisatie.